Forsikring

Fortvil ikke dersom uhellet skulle være ute...

Alle Friskis&Svettis–medlemmer i Sverige, Norge, Danmark og Finland er gjennom sitt medlemskap automatisk forsikret gjennom det svenske forsikringsselskapet Söderberg&Partners.

Forsikringen gjelder ved akutte uhell som oppstår på alle treningsaktiviteter i Friskis&Svettis' regi, i tillegg til under transport til og fra treningsstedet.

Forsikringen gjelder ikke ved skader som oppstår pga. overbelastning over tid.

Dersom uhellet er ute, er det viktig at du melder fra om skaden til Friskis&Svettis Tønsberg-Nøtterøy så snart som mulig. Vi vil så hjelpe deg med å fylle ut skadeskjema og følge opp saken videre i forhold til Forsikringselskapet.
Vi kan også kontaktes for mer informasjon om forsikringsvilkårene.

Det er viktig at du tar vare på alle kvitteringer på utlegg du har i forbindelse med skaden.

NB!

Forsikringen gjelder kun dersom du er medlem i Friskis&Svettis Tønsberg-Nøtterøy. Dette vil si at du må har betalt medlemsavgift (kr. 100,-) for det aktuelle året en eventuelt skadde måtte oppstå.

FORSIKRINGEN GJELDER IKKE;

* 14 dagers gratis prøvemedlemsskap  (inkluderer ikke medlemsskap)

* Gratis utetrening på sommeren og andre gratistreninger  (inkluderer ikke medlemsskap)
 

Forsikringen dekker heller ikke evt. skader på barn som er med foreldre på trening uten å være medlemmer selv, men denne forsikringen dekker kun medlemmer av en Friskis&Svettis forening.


Sist endret av: Lill Kristin M. Granlund. Sist endret dato/tid: 16.08.2016 10:59:44

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #95