Priser

PRISLISTE  2018
 
Nyhet er at du nå kan kjøpe terminkort/klippekort på vår nettside eller ved innbetaling til foreningens konto nr 1638.11.54118. Utlevering av nytt kort skjer ved ankomst trening. MERK: Årskort kan kun kjøpes for et kalenderår 01.01.-31.12.
Innbet. merkes med; Navn - Fødselsdato (dd.mm.åå) - Type kort - Mail adresse - Mobilnr
 
Medlemskontingent
Som idrettslag plikter vi å skille tydelig mellom obligatorisk medlemskontingent, som betales pr. kalenderår og treningsavgift, som gjelder en tidsbegrenset periode. Medl.kontigenten kr. 100,-  betales kun en gang i året.
 
Priser Enkeljympa og tilrettelagt trening for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse
Årskort -18 (01.01-31.12): kr. 700,- (treningsavgift kr. 600,- og medl.kontingent kr. 100,-)
Vår-/Høsttermin: kr. 425,- (treningsavgift kr. 325,- og medl.kontigent kr. 100,-)
Merk: Ledsager trener gratis
 
Priser ungdom/student
For deg som er 13 til 25 år. Studentbevis må fremvises for de over 25 år (gjelder også voksne studenter).
Helår -18 (01.01.-31.12): kr. 750,- (treningsavgift kr. 650,- og medl.kontingent kr. 100,-)
Vår-/Høsttermin: kr. 495,- (treningsavgift kr. 395,- og medl.kontingent kr. 100,-)

Priser voksen

For deg som er fylt 25 år.
Helår -18 (01.01.-31.12): kr. 2.050,- (treningsavgift kr. 1.950,- og medl.kontingent kr. 100,-)
Vårtermin: kr. 1.450,- (treningsavgift kr. 1.350,- og medl.kontingent kr. 100,-)
Høsttermin: kr. 1.000,- (treningsavgift kr. 900,- og medl.kontigent  kr. 100,-)

Priser familie

Gjelder for to eller flere medlemmer med samme adresse uansett alder.
Helår -18: 2 medl.: kr. 3.600,-
Helår -18: 3 medl.: kr. 3.700,-
Helår -18: 4 medl.: kr. 3.800,-
( treningsavgift for alle kr. 3.400,- og medl.kontingent pr medl. kr. 100,-)
 
Vårtermin: 2 medl.: kr. 2.400,- / Høsttermin: 2 medl.: kr. 1.900,-
Vårtermin: 3 medl.: kr. 2.500,- / Høsttermin: 3 medl.: kr. 2.000,-
Vårtermin: 4 medl.: kr. 2.600,- / Høsttermin: 4 medl.: kr. 2.100,-
( treningsavgift for alle kr. 2.200,- / kr. 1.700,-  og medl.kontingent pr medl. kr. 100,-)

Pris 10 ganger klippekort
Klippekort gjelder for 10 ganger og er gyldig i 1 år etter registrert innbet. i bank, mens medlemskap er gyldig for inneværende kalenderår. Tapte eller ødelagte klippekort erstattes ikke og kortet må medbringes på alle treninger.
Pris for 10 klipp og medl.kontingent: kr. 800,-
Pris fornyelse klippekort kr. 700,-
Pris fornyelse av medlemskap (nytt år) kr. 100,-
 
Medlemskontingent
Kontingenten gjelder:
  • medlemskap i Friskis&Svettis
  • medlemskap i NIF via Norges Fleridrettsforbund
  • forsikring  Info klikk her.
  • stemmerett i foreningen
  • medlemsfordeler - rabatter hos Sport1 (Freesport) på Tolvsrød

Prisliste

Vi har ingen prisliste tilgjengelig

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83